Agrarische dienstverlening

Ons bedrijf richt zich voornamelijk op de agrarische sector en in het bijzonder de bloembollenbranche. Hiervoor kunnen wij het hele traject voor de klant verzorgen vanaf het land klaarleggen, het gewas verzorgen en het oogsten. Daarnaast kunnen wij ook nieuw land klaarmaken voor de bollenteelt d.m.v. opzanden, spitten e.d.

De voordelen van deze diensten door ons bedrijf zijn dat wij het hele pakket werk doen, zodat de klant met 1 telefoontje het buitengebeuren bij ons kan onderbrengen en dat de kweker zelf al z’n aandacht bij het product kan houden. 

Wij kunnen voor U de volgende diensten verlenen:

BLOEMBOLLEN                                             

AKKERBOUW                                             

   

fraisen

ploegen (met vorenpakker)

ploegen (met vorenpakker)

rijenbemester

sporen rijden RTK GPS 1.50/1.80

zaaien mechanisch/luchtondersteuning

planten 1.50/1.80

strodekken 1.50/1.80 

bemesten en stuifvrijrijden 1.50/1.80

bemesten en stuifvrijrijden

strodekken 1.50/1.80

spuiten 1.50/1.80

spuiten 1.50/1.80

breedstrooien

breedstrooien

bouwland injecteren met 20m3 peecon tank

kunstmeststrooien (pneumaat) 1.50/1.80

kunstmeststrooien 1.50/1.80

beregenen

beregenen

maaien en kneuzen

contractteelt voor 1ste-jaars plantuien,  was- en winterpeen

koppen

Winterpeen, zaaien en rooien

klepelen/maaikorven

 Ruggentrekken

rooien 1.50/1.80

 

stro hakselen

 

composteren

 

contractteelt voor alle bolgewassen

 

inunderen